Контакти
ПрАТ "Цумань"

Адреса: 45233, Україна, Волинська обл.
Ківерцівський р-н,
смт. Цумань
вул. Грушевського, 7
(03365) 9-41-33 (03365) 9-44-19 +38(067)332-40-65
З питань реалізації:
+380680861145 +380501003974 info@tsumanshpon.com
Про компанію

Деревообробному підприємству "Цумань" вже більше як 100 років. Після приватизацiї державного пiдприємства "Цуманський ДОК", в 1996 роцi було утворено пiдприємство ВАТ "Цумань" і від тоді розпочалась сучасна історія з використанням новітніх технологій виробництва струганого обрізного шпону.

»

Історія підприємства

Виробництво шпону виникло не там, де густі ліси покривають ландшафт, а там, де деревина була дефіцитною сировиною. Технологія виробництва шпону відома вже більше 4000 років. Але тільки спочатку XIX сторіччя удалося механізувати виробничі методи виготовлення шпону

»


Новини

Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

Особлива інформація про виплату дивідендів

Особлива інформація про виплату дивідендів

»

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Особлива інформація про зміну посадових осіб

»

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

»

Відбулися річні Загальні збори акціонерів

Відбулися річні Загальні збори акціонерів

»

Особлива інформація про зміну акціонерів

Особлива інформація про зміну акціонерів

»

Бюлетень для кумулятивного голосування

Бюлетень для кумулятивного голосування

»

Бюлетні для голосування на ЗЗА 2023

Бюлетні для голосування на ЗЗА 2023

»

Перелік документі

»

Акціонерам ПрАТ "Цумань"

»

Повідомлення про загальні збори акціонерів 2023

»

Особлива інформація

Особлива інформація

»

Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів 2021

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

»

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій

»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 
« 23 » квітня 2021 р. о 10 год.00 хв за адресою: 
Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 
( приміщення адмінуправління, актовий зал)

»

Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

»

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 год.30 березня 2020 року

»

Повідомлення про загальні збори акціонерів 2020

Шановний акціонере! 
Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 
« 03 » квітня 2020 р. о 10 год.00 хв за адресою: 
Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 
( приміщення адмінуправління, актовий зал)

 

»

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

»

Особлива інформація: Рішення про попереднє схвалення значних правочинів

Особлива інформація: Рішення про попереднє схвалення значних правочинів

 

»

Рішення про виплату дивідендів за 2018 рік

Рішення про виплату дивідендів за 2018 рік

»

Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 год. 08 квітня 2019

»

Загальні збори акціонерів 2019

Шановні акціонери Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань вул. Грушевського, 7 повідомляє Вас, що загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2019 року о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

Повідомлення про виплату дивідендів

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПрАТ «Цумань» за результатами роботи Товариства у 2017 році:

»

Відбулися щорічні загальні збори акціонерів

Відбулися щорічні загальні збори акціонерів ПрАТ "Цумань" повідомляє, що 20.04.2018 року відбулися щорічні загальні збори акціонерів. 

»

Особлива інформація: Попереднє схвалення значних правочинів

На загальних зборах акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 290 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  85325 тис. грн.  Співвідношення  граничної сукупної вартості правочинів до   вартості активів емітента  становить 340%.  Характер правочинiв - укладання договорiв купiвлi - продажу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2 191 048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183 716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

»

Особлива інформація: Рішення про виплату дивідендів

Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 0,71 грн. на одну акцiю. Розмір дивідендів, що підлягають оплаті – 2 263 764 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14 травня 2018 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Спосіб виплати – безпочсередньо акціонерам. Строк виплати -  6 мiсяцiв з моменту прийняття рішення про виплату.

»

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 год. 16 квітня 2018 року

»

Загальні збори акціонерів 2018

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться

»

Додаткова інформація про виникнення особливої інформації емітента

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР- 13.04.2017. 
Товариством подано до Комiсiї 18.04.2017 недостовiрну особливу iнформацiю про змiну типу акцiонерного товариства, а саме дата вчинення дiї вказана 07.04.2017 (дата проведення зборiв) замiсть дати державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР -13.04.2017.

»

Відбулися щорічні загальні збори акціонерів

ПАТ "Цумань" повідомляє, що 07 квітня 2017 року відбулися щорічні загальні збори акціонерів.

»

Виплата дивідендів

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Цумань» за результатами роботи Товариства у 2016 році:

 

»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

На  чергових загальних зборах акціонерів  07.04.2017 прийняте рішення  змінити тип Публiчного акцiонерного товариства «Цумань»  на приватне акцiонерне товариство «Цумань».
 За  вказане рішення проголосували акцiонери, яким належить 2 183716 голосуючих акцiй, що становить 99,67% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй i 100% вiд зареєстрованих для участi у зборах.

 

»

Попереднє схвалення значних правочинів

На загальних зборах акцiонерiв 07.04.2017р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 229 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  61023 тис.грн.  Співвідношення  граничної сукупної вартості правочинів до   вартості активів емітента  становить 375%.  Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi -продажу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2191048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

»

Збори акціонерів 2017

Публічне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться « 07 » квітня 2017р. о 10 год.00 хв. за адресою: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 ( приміщення адмін. управління, актовий зал).

»

Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

»

Відомості про зміну власників

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

»

Збори акціонерів 2016

Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 
повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  29 квітня 2016 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

Збори акціонерів 2015

Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  24 квітня 2015 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань вул. Грушевського, 7 повідомляє Вас, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2014 року о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

Літні ціни закупівлі фансировини дубової

ПАТ «ЦУМАНЬ» на літній період здійснює закупівлю фансировини дубової (згідно ГОСТ 9462-88). Ціни купівлі, на період з 11.05.2010 р. по 11.07.2010 року, становлять

»