Інформація про загальну кількість акцій


Приватне акціонерне товариство «Цумань»» повідомляє, що загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (16 квітня 2018 року) становить:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 3 188 400 штук

 

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 2 191 048 штук

Повернутися в розділ