Відомості про зміну власників


На пiдставi отриманого 04.04.2016р. з НДУ реєстру акцiонерiв, емiтенту стало вiдомо про збiльшення на 3,9567% розмiру пакету акцiй у власника - фiзичної особи, якому належить понад 10% голосуючих акцій , а саме з 64.47% до 68.426671%.

Повернутися в розділ