Особлива інформація: Рішення про виплату дивідендів


Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 0,71 грн. на одну акцiю. Розмір дивідендів, що підлягають оплаті – 2 263 764 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14 травня 2018 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Спосіб виплати – безпочсередньо акціонерам. Строк виплати -  6 мiсяцiв з моменту прийняття рішення про виплату.

Повернутися в розділ