Контакти
ПрАТ "Цумань"

Адреса: 45233, Україна, Волинська обл.
Ківерцівський р-н,
смт. Цумань
вул. Грушевського, 7
(03365) 9-41-33 (03365) 9-44-19 +38(067)332-40-65 info@tsumanshpon.com

Особлива інформація: Рішення про виплату дивідендів


Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 0,71 грн. на одну акцiю. Розмір дивідендів, що підлягають оплаті – 2 263 764 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14 травня 2018 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Спосіб виплати – безпочсередньо акціонерам. Строк виплати -  6 мiсяцiв з моменту прийняття рішення про виплату.

Повернутися в розділ