Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


На  чергових загальних зборах акціонерів  07.04.2017 прийняте рішення  змінити тип Публiчного акцiонерного товариства «Цумань»  на приватне акцiонерне товариство «Цумань».
 За  вказане рішення проголосували акцiонери, яким належить 2 183716 голосуючих акцiй, що становить 99,67% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй i 100% вiд зареєстрованих для участi у зборах.

 

Повернутися в розділ