Контакти
ПрАТ "Цумань"

Адреса: 45233, Україна, Волинська обл.
Ківерцівський р-н,
смт. Цумань
вул. Грушевського, 7
(03365) 9-41-33 (03365) 9-44-19 +38(067)332-40-65 info@tsumanshpon.com

Додаткова інформація про виникнення особливої інформації емітента


Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР- 13.04.2017. 
Товариством подано до Комiсiї 18.04.2017 недостовiрну особливу iнформацiю про змiну типу акцiонерного товариства, а саме дата вчинення дiї вказана 07.04.2017 (дата проведення зборiв) замiсть дати державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР -13.04.2017.

Повернутися в розділ